Tejpbro till Örebro Slott

Cristoph Katzler, en del av designkollektivet Numen/For Use har tagit sig an uppdraget att göra slottet mer tillgängligt.

Han byggde en uppseendeväckande tejpbro över vallgraven som ett sätt att foga samman slottet med staden.