Jonas Holmqvist, "Huvud" (OpenART 2013)

OpenART väljer konstnärer till utställningen 2015

Pressmeddelande. Örebro, 17 december, 2014

OpenARTs digitala ansökningsprocess avslutades 15 december och en jury ska utse 40 konstnärer som ska ställa ut under OpenART 2015.

Konstnärlig kvalitet, ekonomisk- och praktisk genomförbarhet, harmoni med Örebros stadsmiljö, interaktivitet och överraskningsmoment är bara några av kriterierna som juryn kommer att ta hänsyn till när de träffas 17 – 18 december för att besluta om de deltagande konstnärerna. 

Juryn består av Susanna Hesselberg, konstnär och curator, Kerstin Wagner, konstnär och curator och Christer Fällman, tidigare chef på Linköpings konsthall och senior konstkonsult.

- 420 konstnärer from hela världen har sökt till OpenART 2015. Med varje upplaga ökar antalet, vilket visar OpenARTs stigande popularitet båda i och utanför Sverige, säger Lars Jonnson, chef på OpenART.

50 till 60 konstnärer kommer att ställa ut under OpenART 2015, varav 40 väljs genom det digitala ansökningssystemet och resterande konstnärer blir handplockade.

- Vårt mål är att visa 100 tillfälliga konstverk för stadens invånare och besökare, säger Elin Persson, projektledare på OpenART.

Juryns beslut kommer att annonseras februari 2015.

OpenART är ett konstevenemang som arrangeras i Örebro vartannat år. Huvudsyftet är att ge många människor möjlighet att möta konst på ett annorlunda sätt, mitt i city, på gallerior, i skyltfönster, på fasader, i vattnet runt Slottet, i parker och på andra oväntade platser i centrala Örebro.

Den femte upplagan av OpenART arrangeras 14 juni – 6 september 2015.