Juryns beslut annonseras februari 2015

Juryn har gått igenom samtliga ansökningar till OpenART 2015. Juryn består av Susanna Hesselberg (konstnär och curator), Kerstin Wagner (konstnär och curator) och Christer Fällman, tidigare chef på Linköpings konsthall och senior konstkonsult. Ett beslut om vilka konstnärer som kommer att ställa ut under OpenART 2015 har inte gjorts, på grund av det stora antalet inkomna ansökningar och vidare behandling kommer att ske under januari. Vi är glada över att ha fått ett imponerande antal bra ansökningar.

Beslutet kommer att annonseras februari 2015. Alla som sökt till OpenART 2015 kommer att kontaktas via e-post.