Det handlar om samarbete

OpenART och de senaste tillskotten OpenART Academy och OpenART Kids är möjligt tack vare vårt och våra vänners starka engagemang.Vår gemensamma resa från urval av konstnärer till premiär har inte bara gjort Örebros gator lite mer magiska, utan också knutit starka vänskapsband mellan alla inblandade.