OpenART Kids

Utifrån vår övertygelse att skaparglädje är sprungen ur lekfullhet har vi i år sjösatt OpenART Kids, för vem om inte barn har ett lekfullt sinne? Med detta initiativ hoppas vi aktivt kunna stödja och utveckla de unga i sitt skapande.

OpenART Kids är ett initiativ som utvecklats i samarbete med Örebro Länsmuseum och Konstfrämjandet Bergslagen, med målsättning att uppmuntra barn att genom lek utveckla sin kreativitet. Aktiviteterna på programmet innefattar guidade visningar, kreativa workshops och ”gör det själv” kit där barnen får lösa olika problem runt Örebros Länsmuseum.

De guidade visningarna börjar vid Infokuben på Storbron (mittemot Pressbyrån) och slutar med en kreativ workshop på Länsmuseet. En del av barnens alster kommer sedan att visas upp i en orange kub utanför museet som en del av OpenARTs utställningar.

Vi uppmuntrar alla dagis, fritids, och förskolor i Örebro att ta del av dessa sommaraktiviteter.

Vi erbjuder:

 

Öppna guidade visningar och kreativa workshops har upphört för den här gången.
Vi hänvisar till Tel:019-250866 eller mail: info@konstframjandet-bergslagen.se
för att boka kostandsfria visningar för barn.

Vänligen se ”Besök OpenART” för mer information om visningar och workshops.


Lärarhandledningar för OpenART:

Välkomna!

OpenART Kids sponsras av Länsstyrelsen Örebro.