Tommi Toija

/ Concrete, steel, paint

BadBad Boy
1974 / Lapua, Finland. Lives and works in Helsinki, Finland

”Arbetet visar vägen dit jag ska gå, därför så jobbar jag mycket. Jag arbetar med många verk samtidigt, ofta med samma tema i olika skalor, både större och mindre. Jag har inte heller några tydliga visioner om vad jag ska göra, ibland önskar jag att jag hade det, men nej. Det här är mitt sätt att arbeta.”

BadBad Boy

”För mig är det bara en pojke som pissar i ån, varken mer eller mindre. Alla förklaringar beror på vem som tittar på verket. Någon kanske tycker att det är en kul grej, andra kanske blir provocerade, vad vet jag. Jag gillar bara att jobba väldigt mycket.”


ENGLISH

”The work itself indicates my next steps, so this is why I work a lot. I handle many projects simultaneously, often employing the same theme on different scales, both large and small. I do not have a clear vision of what to do next, although sometimes I wish I did. This is my way of working.”

BadBad Boy

”To me, this is just a guy pissing in the river, no more, no less. All explanations depend on who is looking at the work. Some might think it’s a funny thing; others might be
provoked by it. What do I know? I just like to work very much.”

 

"BadBad Boy" by Tommi Toija