Tina EskilssonReflection
1960 / Sweden. Lives and works in Stockholm, Sweden

Tina Eskilsson har en besatthet av vatten och arbetar alltid med så små och enkla medel som möjligt. Att låta vattnet kommentera sig självt är helt i linje med hennes
övriga konstnärskap.

Reflection

”De tre runda speglarna i installationen Reflection kan snarast ses som ”icke-objekt” då de för betraktaren endast upplevs som hål i vattnet. När speglarna vrider sig skapar de en illusion av
växande och försvinnande eliptiska hål, i vilka vågorna plötsligt byter riktning.

När solen står lågt refl ekteras ljuset och Reflection förvandlas till lysande solar som vilar i vattnet.”


ENGLISH

Tina Eskilsson has an obsession with water and always works with the smallest and simplest measures possible. Allowing the water to comment itself is perfectly in line with her artistic work as a whole.

Reflection

”The three round mirrors in the installation Reflection function almost as “non objects” when they take on the appearance of holes in the water.  As the mirrors rotate, they create the illusion of growing and disappearing elliptical holes, in which the waves suddenly change direction.

Later in the day, the mirrors reflect the sunlight and transform into floating suns.”

 

"Reflection" by Tina Eskilsson