Pia Männikkö

/ Tulle fabric, ink

Déjà vu
1971 / Kuusamo, Finland. Lives and works in Helsinki, Finland

”Utgångspunkten i mitt arbete är rörelse, volym och dimensioner av den mänskliga kroppen. Jag är intresserad av människors personliga utrymme och hur våra kroppar kan fylla upp rummet. Viktiga aspekter av min arbetsprocess inkluderar inspelning av förändringsprocessen, samt tillväxt och förändring av verken.

Ett kroppsligt/fysiskt förhållande mellan betraktaren och mina verk är viktig för mig. Jag försöker att aktivera tittarna antingen genom att appellera till sina sinnen eller genom att skapa interaktiva ytor eller föremål som du kan röra eller använda, t ex, jag vill skapa situationer där tittaren kan njuta av en gripande (känslosam) och intuitiv upplevelse.”


Déjà vu

”För Déjà Vu fotograferade jag fyra konstnärskollegor, och målade deras rörelses siluetter med bläck på vepor av tylltyg. Siluetterna i naturlig storlek hänger från taket i fyra sekvenser där besökaren fritt kan röra sig runt och igenom installationen. De lätta tygerna rör sig naturligt av vinddraget, vilket stärker rörelsen i bilderna.”


ENGLISH

”The starting points of my work are the motion, volume and dimensions of the human body. I am interested in people´s personal space and the way our bodies fill up space. Essential aspects of my working process include recording the passage of time as well as the growth and change of the works.

A bodily connection between the viewer and my works is important to me. I try to activate the viewers either by appealing to their senses or by creating interactive spaces or objects that you can touch or wear, for example. I want to create situations where the viewer can enjoy a gripping and intuitive experience.”


Déjà vu

”For Déjà Vu I took photographs of four artists, and painted with ink the series of their movements on tulle fabrics. The silhouettes, which I painted in life-size, hang from the ceiling in four sequences; people can walk around and through the sequences and view the installation from different angles. Air draft makes the light fabrics move, which emphasizes the sense of movement in the images.”

 

IMG_0214web