I collective & Zuloark

/ Metal, wood, wheel, lights

Bicyclope
Valeria Schwarz: 1980 / Eldorado, Argentina; Juan Chacón: 1980 / Madrid, Spain. Both live and work in Berlin, Germany.

”Med varierande angreppsätt: arkitektoniska, konstnärliga och situationsbaserade, delar i Collective och Zuloark en brinnande ambition att utveckla strategier som aktiverar invånare i att tänka runt sitt stadslandskap. Utifrån detta mål föreslår vi plattformar för att främja utvecklingen av symboliska platser och skapandet av tillfälliga samfälligheter som träffas för kollektiva, kreativa möten. Vi låter oss inspireras av invånarnas egna idéer och lånar vårt kunnande för att förverkliga några av dem. Staden är vår lekplats och du är välkommen att leka med oss!”

Bicyclope (2013)

”Bicyclope är faktiskt ett fungerande system och idén väcktes genom ett samarbete mellan konstföreningen ’I Collective’ som representeras av Valeria Schwarz och arkitektkontoret ’Zuloark’ som representeras av Juan Chacón. Förutom att bara utveckla interaktiva möbler som producerar energi vill vi också uppmana till deltagarinitiativ för människor att engagera sig i utformningen av sina stadslandskap.

I detta öppna projekt arbetar vi nära med våra grannar och utforskar hur de spenderar tid i stadsmiljön. Det sker dels genom virtuella mötesplatser och dels genom fysiska möten som anordnas i Örebro där vi också funderar runt användningsområden för den energi som möblerna producerar. Efter detta kommer vår grupp med förslag baserade på behoven som framkommit, färdigställandet av prototypen sker i samarbete. Vi vill med detta föreslå mer än bara ett objekt: En strategi där grunden är deltagandet, samarbetet, lärandet, hållbarhet och ansvar.”


ENGLISH

”Using different approaches, the artistic- situational and the architectural, i Collective and Zuloark share an intense desire for developing strategies that activate citizens in order to re-imagine the cityscape. Following this objective, we propose platforms fostering the configuration of symbolic places as well as the creation of temporary communities that meet for a collective creative purpose. We let us be inspired by inhabitant´s ideas and offer our know-how in their service to realize some of them. The city is our playground: you are welcome to play with us!”

Bicyclope (2013)

Bicyclope is actually a working system conceptualized through the collaboration between iCollective architecture offi ce Zuloark. More than just developing interactive urban furniture that produces energy, we created a piece that engages people in the design of the cityscape. In this project we worked close to the residents, exploring the way they moved and spent their time in the urban space.

This happened during virtual exchanges through social networks, as well as in meetings arranged in Örebro, during which we also thought about the usage of the produced energy. After that, our team developed a proposal according to the needs detected for that group. The construction of the prototype was also completed in collaboration with the residents. By doing so, we created not only an object, but a strategy based on participation, collaboration, learning, sustainability and responsibility.”

open art-6235