Amit Goffer

/ Mixed media installation with sound

INTROSPECTION
1979 / Tel Aviv, Israel. Lives and works in Düsseldorf, Germany

“Mitt arbete är involverad med dagliga sociala och politiska utmaningar som uppstår från samexistensen av olika människor, intressen och religioner. Den behandlar också med metaforiska aspekter av arkitektur och undersöker olika kvaliteter av kulturella uttryckssätt. Kombinationen av arkitektur med människors verklighet, som är en del av min konstnärliga approach, påverkar formen, skala och presentation av arbetet.”


INTROSPECTION

”I detta arbete, bunkern (med dess huvudfunktioner av isolering och säkerhet) representerar en plats som är avskilt från världen, utbudet av sina historiska associationer, frågan om konstgjorda strukturer och den tillfälliga beskaff enheten av hemma. Ämnet jag jobbar med är relevant idag i hela världen, som det har varit tidigare och kommer att vara i framtiden.

Min referens här är den ’Atlantic Wall’ i Paul Virilios bok ’Bunker Arkeologi’; ett av föremålen för introspektion är utformat för barn, medan den andra är anpassat för vuxna. Bara en person kan komma in i bunkern på en gång och bara genom hålet som längst ner. Det finns inget ljus inne och mörkret skapar en känsla av ett nytt utrymme isolerad från de dagliga och utanför omgivning – ibland tyst, ibland med sitt eget ljud, vilket är möjligt genom den ljudinstallationen inne i bunkern.

För en utomstående observatör det verkar som personen som står inne i bunkern sätter på en humoristisk show, för att den tunga bunkern ser ut som det fraktas av två ben. Till personen inne i bunkern blir utrymmet en utgångspunkt för observation och introspektion.”


ENGLISH

”My work is involved with everyday social and political challenges that arise from the co-existence of different people, interests and religions. It also deals with metaphorical aspects of architecture and explores different qualities of cultural ways of expression. The combination of architecture with human reality is part of my artistic approach, impacting the form, scale and presentation of the work.”


INTROSPECTION

In this work, the shelter or the bunker, and mainly its features of isolation and protectiveness represent a place that’s remote from the world, the range of its historical associations, the question of man-made structures and the temporary nature of home. The subject matter I’m dealing with is relevant today throughout the world, as it has been in the past and will be in the future.

One of my references is the ‘Atlantic Wall’ in Paul Virilio’s book “Bunker Archeology”; one of the objects of “INTROSPECTION” is designed for children, while the other one is customized for adults. Only one person can enter the bunker at once and only through the hole located at the bottom. There is no light inside and the darkness creates a sense of a new space detached from the daily and outside surroundings – sometimes quiet, sometimes with its own sound, which is made possible by the sound installation inside the bunker.

To the outside observer, the person standing inside the work seems to put on a humorous show, as the heavy mass looks like it’s carried by two legs. To the person inside the bunker, though, the space itself becomes a starting point for observation and introspection.”

Additional thanks for support:
Rockwool / Germany

"Introspection" by Amit Goffer