Open Art

Lärare, elever, rektorer, annan personal!

Ladda hem Lärarhandledningar:

 

Lärarhandledning Etiska Dilemman

Lärarhandledning Offentliga Rummet

 

Konstresa till Örebro (PDF) 

Film om OpenART 2009 (Ladda ner wmv-fil här)